Köpa Caverject online: snabb leverans

Caverject

  •   Köp din medicin på nätet
  •   Få ett medicinskt recept godkänt av läkare
  •   Få den levererad till ditt hem inom 24 timmar

Beskrivning av Caverject

Caverject är ett injicerbart läkemedel som föreskrivs för män med erektil dysfunktion. Den aktiva ingrediensen är alprostadil, som är en prostaglandin med vasodilaterande egenskaper. Detta gör att du kan få erektion inom 5 till 20 minuter efter administrering av Caverject, som inte bör vara längre än en timme. Den första injektionen görs på din läkares kontor för att bestämma rätt dos och för att visa dig hur och var du ska ge injektionen på rätt sätt. Caverject har ett lättläst doseringssystem som gör att du kan ställa in den exakta dosen som föreskrivs för dig.

Hur Caverject fungerar i din kropp

När Caverject administreras enligt anvisningarna fungerar Caverject som kroppens naturliga prostaglandin och utlöser en kemisk ökning som slappnar av i penisens mjuka muskler, vilket ökar blodflödet till din penis och orsakar erektion. Eftersom alprostadil inte kräver ett intakt nervsystem mellan hjärnan och penis har Caverject ordinerats till män med ryggmärgsskador, nervskador runt prostatan, kranskärlssjukdom, högt kolesterol eller högt blodtryck som har svårt att uppnå och bibehålla en erektion.

Tillstånd som behandlas med Caverject

Erektil dysfunktion (ED) kan orsakas av många saker, bland annat cirkulationsproblem, cancer, vissa operationer, bäcken- eller ryggmärgsskador, hormonella störningar och alkoholism. Prata med din läkare om situationen och beskriv eventuella andra hälsoproblem du har, mediciner du tar, skador du har drabbats av. Läkaren kommer att veta vad nästa steg är för att hjälpa dig att få ett tillfredsställande sexliv. Caverject skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, så du måste använda kondom vid sex för att minska risken.

Innan du köper Caverject utan recept i Sverige

Berätta för din läkare om alla receptfria och receptfria läkemedel du tar, inklusive naturläkemedel och kost- och vitamintillskott. Detta kan hjälpa din läkare att avgöra om något av dina läkemedel är orsaken till din erektil dysfunktion.

Vissa blod- eller benmärgsproblem kan öka risken för att få en erektion som varar i fyra timmar eller mer, vilket kan leda till permanenta skador. Diskutera din sjukdomshistoria med din läkare, eftersom det kan finnas skäl till att du inte är en bra kandidat för Caverject, vare sig nu eller i framtiden, eftersom du har ett penisimplantat, en deformerad penis eller andra fysiska skäl till varför du inte bör ha sex.

Varningar och rekommendationer om Caverject

Tills du vet hur du kommer att reagera på Caverject bör du inte dricka alkohol, köra bil, använda maskiner eller göra något annat som anses farligt. Kontakta läkare omedelbart om erektionen varar längre än fyra timmar. Försenad behandling kan leda till permanent impotens. Om din erektion är kortvarig, be din läkare att justera dosen. Försök inte att göra det själv!

Möjliga biverkningar av Caverject

  • Lätt till måttlig smärta vid injektionsstället
  • Viss blödning/rodnad på injektionsstället
  • Yrsel
  • Huvudvärk
Läkemedel som liknar Caverject
  • Viagra
  • Cialis
  • Levitra