Köpa Mysimba online utan recept i Sverige

Mysimba

 •   Köp din medicin på nätet
 •   Få ett medicinskt recept godkänt av läkare
 •   Få den levererad till ditt hem inom 24 timmar

Vad är Mysimba tabletter?

Mysimba-tabletter är en behandling för viktminskning som kan hjälpa dig att gå ner i vikt genom att minska din aptit och ditt sug. I kombination med en lågkaloridiet och ett regelbundet träningsprogram kan dessa tabletter hjälpa dig att ändra ditt viktminskningsmönster genom att göra dig mindre hungrig. Om du är vuxen och har ett BMI på 30 eller mer kan det vara rätt val att köpa Mysimba online i Sverige för att hjälpa dig med din viktminskning.

Vad är den rekommenderade dosen för Mysimba tabletter?

Din läkare bestämmer vilken dos Mysimba du ska ta och du ska alltid följa hans instruktioner noggrant. Läkaren rekommenderar dock vanligtvis att du tar tabletterna i följande doser och gradvis ökar dosen vecka för vecka fram till vecka 4:

 • Vecka 1: En tablett per dag på morgonen.
 • Vecka 2: Två tabletter per dag, en på morgonen och en på kvällen.
 • Vecka 3: Tre tabletter om dagen, två på morgonen och en på kvällen.
 • Vecka 4 och framåt: Fyra tabletter om dagen, två på morgonen och två på kvällen. Detta är den maximala dosen som du bör ta

Du ska ta tabletterna tillsammans med mat och svälja dem hela. Efter 16 veckor kommer din läkare att bedöma om du ska fortsätta att köpa Mysimba utan recept i Sverige. Om du inte har förlorat minst 5 % av din kroppsvikt efter denna period avbryts behandlingen ofta.

Är dessa tabletter för viktminskning lämpliga för mig?

Mysimba-tabletter ska endast tas av vuxna över 18 år med ett BMI (Body Mass Index) på 30 eller mer, vilket innebär att de tillhör kategorin överviktiga. Du kan dock också ta denna behandling om ditt BMI ligger mellan 27 och 30 och du också har viktrelaterade sjukdomar som högt blodtryck, typ 2-diabetes eller höga blodfettnivåer.

BMI beräknas utifrån din vikt och längd. Det är en bra indikator på om du har en hälsosam vikt eller inte. Om du är osäker på ditt BMI rekommenderar vi att du använder NHS BMI-kalkylatorn som beräknar det för dig och ger dig en indikation på om du kan köpa Mysimba online i Sverige för att gå ner i vikt eller inte.

Hur hjälper naltrexonhydroklorid och bupropionhydroklorid i Mysimba mig att gå ner i vikt?

Varje Mysimba-tablett innehåller två aktiva ingredienser, naltrexonhydroklorid 8 mg och bupropionhydroklorid 90 mg. Dessa ingredienser arbetar tillsammans på olika områden i hjärnan för att minska aptiten och suget. Genom att dämpa din aptit hjälper dessa tabletter dig att äta mindre och konsumera färre kalorier, vilket kan hjälpa dig att gå ner i vikt. I kombination med en lågkaloridiet och regelbunden motion kan denna behandling hjälpa dig att ändra din uppfattning om mat och utveckla goda vanor som hjälper dig att gå ner och behålla vikten.

Mysimba

Kan jag ta dessa viktminskningstabletter om jag tar andra mediciner?

Om du tar andra läkemedel ska du berätta det för din läkare vid första besöket. Vissa läkemedel bör inte tas tillsammans och din läkare behöver denna information för att kunna avgöra om Mysimba är lämpligt för dig. Du bör inte ta dessa tabletter om du redan tar :

Monoaminoxidashämmare (MAOI), som används vid depression eller Parkinsons sjukdom, till exempel fenelzin, selegilin och rasagilin. Du kan inte köpa Mysimba utan recept i Sverige om du har tagit en MAO-läkemedel under de senaste 14 dagarna.

Opiater eller läkemedel som innehåller opiater, till exempel kodein, dextrometorfan, metadon, morfin, paregoric. Du måste ha slutat med opiater i minst 7-10 dagar innan du kan köpa Mysimba online i Sverige.

Din läkare måste också veta om du redan tar :

 • Mediciner som kan öka risken för anfall när du tar naltrexon eller bupropion, till exempel mediciner mot depression eller psykiska problem, steroider, mediciner för att förebygga malaria, kinolonantibiotika, tramadol, teofyllin, antihistaminer som gör dig sömnig (t.ex. klorfenamin), insulin eller andra mediciner som används för att sänka blodsockret, mediciner som hjälper dig att sova eller mediciner som kan leda till att du blir överviktig;insulin eller andra läkemedel som används för att sänka ditt blodsocker, läkemedel för att hjälpa dig att sova
 • Läkemedel som används för att behandla depression eller andra psykiska problem, till exempel desipramin, venlafaxin, imipramin, paroxetin, citalopram, risperidon, haloperidol, thioridazin.
 • Läkemedel mot högt blodtryck, t.ex. betablockerare som metoprolol, antihypertensiva läkemedel som klonidin.
 • Läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm, t.ex. propafenon, flekainid.
 • Läkemedel som används vid behandling av cancer, t.ex. cyklofosfamid, ifosfamid, tamoxifen.
 • Läkemedel mot Parkinsons sjukdom, t.ex. levodopa, amantadin eller fenadrin.
 • Ticlopidin eller klopidogrel, som används vid hjärtsjukdomar eller stroke.
 • Läkemedel mot hiv eller aids, t.ex. efavirenz, ritonavir.
 • Läkemedel mot epilepsi, t.ex. valproat, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital.

Kan jag ta denna behandling om jag är gravid eller ammar?

Om du är gravid eller ammar ska du inte köpa Mysimba online i Sverige. Om du är orolig för din viktökning eller de effekter som fetma kan ha på din graviditet, fråga din läkare, apotekare eller vårdpersonal om råd. De föreslår gärna säkra alternativ som kan hjälpa dig att gå ner eller hantera din vikt utan att utsätta ditt barn för risker. De kan till exempel föreslå ett kost- eller träningsprogram som är säkert under graviditeten och som hjälper ditt barn att få de näringsämnen det behöver från dig.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Mysimba?

Din läkare rekommenderar vanligtvis att du inte dricker alkohol när du tar Mysimba. Alkohol kan öka risken för anfall, kramper eller psykiska störningar när du använder denna behandling. Dessa tabletter kan också minska din tolerans mot alkohol, vilket kan göra dig mer sårbar för effekterna av att dricka. Om du dricker mycket för tillfället bör du dock inte sluta dricka plötsligt, eftersom det också kan öka risken för anfall. Minska ditt alkoholintag gradvis och sök hjälp av din läkare om du behöver det.

Mysimba

Kan jag köra bil när jag tar dessa tabletter för viktminskning?

Du kan känna dig yr eller sömnig efter att ha tagit Mysimba-tabletter, vilket kan påverka din koncentration och körförmåga. Om du upplever dessa eller andra symtom som kan hindra dig från att koncentrera dig eller reagera på rätt sätt bör du inte försöka köra bil eller använda verktyg eller maskiner förrän effekterna har klingat av och du är säker på att du kan göra det. Om denna behandling orsakar kramper, svimning eller muskelsvaghet ska du inte försöka köra bil och du ska omedelbart informera din läkare.

När får produkten inte användas?

Mysimba tabletter är inte lämpliga för barn under 18 år. Om du är över 65 år bör du tala med din läkare innan du använder denna produkt, eftersom den kanske inte är lämplig för dig.. Dessa tabletter rekommenderas inte för personer över 75 år. Ta inte denna produkt om du är allergisk mot naltrexon, bupropion eller någon av de andra ingredienserna. Du bör inte ta dessa tabletter om du:

 • Har ett onormalt högt blodtryck som inte kontrolleras av medicinering.
 • Du har en sjukdom som orsakar anfall eller kramper, eller du har haft anfall tidigare.
 • Du har en hjärntumör
 • Du dricker mycket och har nyligen slutat dricka alkohol eller överväger att sluta dricka alkohol när du tar Mysimba.
 • Du har nyligen slutat ta lugnande medel eller läkemedel som används för att behandla ångest eller överväger att sluta med det medan du tar Mysimba. Detta gäller särskilt om du tar bensodiazepiner.
 • Du har eller har haft bipolär sjukdom eller extrema humörsvängningar.
 • Du använder andra läkemedel som innehåller naltrexon eller bupropion.
 • Du har eller har haft en ätstörning, till exempel anorexia nervosa eller bulimia nervosa.
 • Du är för närvarande beroende av kroniska opiater eller opiatantagonister som metadon, eller du befinner dig i akut abstinens, även kallad cold turkey.
 • Du tar medicin mot depression eller Parkinsons sjukdom, så kallade MAOIs, eller har tagit dem under de senaste två veckorna.
 • du har en allvarlig leversjukdom
 • du har njursjukdom i slutskedet.

Rådgör med din läkare eller apotekare innan du tar denna produkt om du :

 • Känner sig deprimerad, överväger självmord, har en historia av självmordsförsök eller har andra psykiska problem.
 • du har drabbats av en allvarlig huvudskada eller ett allvarligt trauma
 • du dricker regelbundet alkohol
 • du använder regelbundet sömnmedel
 • du är beroende av kokain eller andra stimulantia
 • du är diabetiker och använder insulin eller andra läkemedel som kan sänka ditt blodsocker.
 • Du tar läkemedel som kan öka risken för kramper.
 • du har högt blodtryck
 • du har okontrollerad kranskärlssjukdom med symtom som bröstsmärta eller en nyligen inträffad hjärtattack
 • Du har eller har haft en sjukdom som påverkar blodflödet till hjärnan.
 • du har leverproblem
 • du har njurproblem
 • Du har en historia av mani som resulterar i ovanligt beteende och känslor av upprymdhet eller upphetsning.
 • Du har en intolerans mot vissa sockerarter, eftersom dessa tabletter innehåller laktos.

Har Mysimba några biverkningar?

Som alla läkemedel kan Mysimba-tabletter ha biverkningar, även om du kanske inte upplever dem. Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar ska du omedelbart söka läkarvård eller vid behov uppsöka akutmottagningen:

Mysimba

 • Självmordstankar, depression, självskadebeteende, andra plågsamma tankar.
 • Epileptiska anfall eller kramper, medvetandeförlust.
 • Symtom på erythema multiforme och Stevens Johnsons syndrom, t.ex. röda och kliande fläckar på lemmarna, kraftig blåsbildning, blödning från läppar, ögon, mun, näsa och könsorgan.
 • Symtom på rabdomyolys, t.ex. svåra muskelkramper, muskelsmärta, muskelsvaghet.
 • Symtom på en allvarlig allergisk reaktion, t.ex. svårigheter att andas eller svälja, smärta i leder eller muskler, utslag, klåda, nässelutslag, yrsel, feber, svullnad i ansikte, mun, tunga eller hals.

Andra vanliga biverkningar som du kan uppleva är:

 • Att känna sig sjuk eller vara sjuk
 • Förstoppning
 • Huvudvärk
 • Ångest
 • Yrsel, snurrande, yrsel
 • Skakande känsla, skakningar
 • Svårt att sova, sömnlöshet
 • Förändrad smak av mat, torr mun
 • Koncentrationssvårigheter
 • Känner sig trött och sömnig, sömnighet, energilöshet, slöhet, trötthet
 • Ringande i öronen, tinnitus
 • Snabb eller oregelbunden hjärtslag
 • Värmeböljor
 • Förhöjt blodtryck, som kan vara allvarligt
 • Smärta i buken eller övre delen av buken
 • Överdriven svettning
 • Utslag, klåda, pruritus
 • Håravfall, alopeci
 • Irritabilitet
 • Känsla av nervositet

För en fullständig lista över potentiella biverkningar som du kan uppleva när du tar detta läkemedel, se bipacksedeln som medföljer din produkt. Om du upplever dessa eller andra biverkningar när du tar denna produkt, tala med din läkare eller apotekare. För mer information om hur man rapporterar biverkningar av läkemedel, se MHRA Yellow Card Scheme.

Behöver jag ett recept för Mysimba?

Du behöver ett recept för Mysimba i Sverige. Hälso- och sjukvårdspersonal kan utfärda recept om de anser att behandlingen är lämplig för dig och din sjukdom. När du klickar på ”Se priset på Mysimba billigt Överst på den här sidan finns ett kort frågeformulär som har tagits fram av vår vårdpersonal och som är utformat för att hjälpa dem att förstå dina medicinska behov.

Precis som vid en personlig konsultation med din husläkare bedömer våra läkare dina svar på frågorna och skriver ut ett recept för den behandling som de anser vara bäst för dig. Du kan sedan betala för din medicin och vi skickar den snabbt och diskret förpackad till dig.

Hur man förvarar denna produkt

Förvara produkten på en sval och torr plats, vid en temperatur under 30 grader C. Använd inte produkten om det utgångsdatum som står på originalförpackningen har passerat. Förvaras utom synhåll och utom räckhåll för barn.