ᐅ Köpa Saxenda online utan recept. Pris, resultat och recensioner.

Saxenda

 •   Köp din medicin på nätet
 •   Få ett medicinskt recept godkänt av läkare
 •   Få den levererad till ditt hem inom 24 timmar

Vad är Saxenda?

Innan du ställer frågan ”Var kan man köpa Saxenda online i Sverige”, mer om läkemedlet. Saxenda är en viktminskningsbehandling som kan hjälpa vuxna att gå ner i vikt när den kombineras med en lågkaloridiet och ett träningsprogram. Om du har ett BMI på 30 eller mer och kämpar för att gå ner och behålla din vikt kan Saxenda-injektioner vara rätt för dig. De hjälper dig att känna dig mätt, vilket kan hjälpa dig att äta mindre och minska ditt kaloriintag, vilket gör att du går ner i vikt och kan hjälpa dig att hålla den nere.

Hur fungerar liraglutiden i Saxenda för viktminskning?

Den aktiva ingrediensen i Saxenda är liraglutid, ett läkemedel som liknar ett naturligt förekommande hormon i kroppen som kallas GLP-1 (glukagonliknande peptid-1). GLP-1 bildas i matsmältningssystemet efter en måltid. Det är ett hormon som talar om för din kropp att du är mätt och hjälper till att reglera din hunger. Genom att skapa en liknande effekt som GLP-1 hjälper liraglutid till att minska din aptit och få dig att känna dig mättare, vilket kan leda till att du äter färre kalorier och därmed går ner i vikt. I kombination med en kalorifattig diet och regelbunden motion kan denna behandling hjälpa dig att gå ner i vikt och hålla den nere.

Hur man använder Saxenda för viktminskning

När du får din Saxenda-penna medföljer en officiell bruksanvisning där du får detaljerad information om hur du ska använda behandlingen. Men vi kommer också att berätta vad du måste göra för att ta detta läkemedel så att du kan fatta ett välgrundat beslut om din medicinska behandling.

Du tar Saxenda genom att använda pennan i vilken den är förpackad för att injicera en dos en gång om dagen. Du kan injicera din dos när som helst på dagen, med eller utan mat, så du kan välja när du får mest nytta av behandlingen. För att injicera måste du följa de här stegen:

Saxenda

 • Steg 1 – Kontrollera att lösningen i pennan är klar, använd inte pennan om lösningen är grumlig. Öppna försiktigt en ny NovoTwist-nål och sätt in den i pennan, vrid den tills du hör ett klick för att låsa den på plats, ta sedan bort nålhuvudet och spara det för senare, du kan slänga det inre nålhuvudet.
 • Steg 2 – Om du använder en ny penna ska du kontrollera flödeshastigheten genom att vrida doseringsväljaren tills symbolen för kontroll av flödeshastighet visas. Håll pennan med nålen uppåt och tryck på doseringsknappen tills räknaren återgår till 0. Om pennan fungerar korrekt ska du se en droppe lösning i slutet av nålen, om inte ska du försöka igen upp till 6 gånger. Om pennan fortfarande inte fungerar, använd en ny penna.
 • Steg 3 – Vrid på dosväljaren tills räknaren visar den dos du behöver (t.ex. 0,6 för en dos på 0,6 mg).
 • Steg 4 – Sätt in nålen i huden och se till att du tydligt kan se dosräknaren. Tryck och håll in doseringsknappen tills räknaren visar 0, håll sedan nålen i huden och räkna långsamt till 6 innan du tar bort nålen.
 • Steg 5 – Använd det yttre nållocket för att säkert skruva loss nålen från pennan och släng den försiktigt. Sätt tillbaka locket på pennan för att skydda lösningen från ljus mellan användningarna.

Vilka är injektionsställena för denna produkt?

De bästa platserna för att injicera Saxenda är framsidan av midjan, framsidan av låren eller överarmen. Du får inte injicera lösningen i en ven eller muskel, utan behandlingen är avsedd att injiceras under huden och ingen annanstans. Om du är osäker på var du ska injicera produkten kan du be din läkare att visa dig mer detaljerat.

Vad är den vanliga dosen av Saxenda?

Din dagliga dos av Saxenda ökar under fem veckor, med varje dos injicerad en gång om dagen och inte mer. Du bör följa de doseringsanvisningar som du fått av din läkare, men de vanliga mängderna du använder är följande:

Dosering av Saxenda per vecka:
Vecka Dosering
1 0,6 mg en gång dagligen
2 1,2 mg en gång dagligen
3 1,8 mg en gång dagligen
4 2,4 mg en gång dagligen
5 3 mg en gång dagligen

Vad är priset på Saxenda i Sverige?

 • För 1 Saxenda-penna är priset: 1601,25 kr
 • För 2 pennor från Saxenda är priset: 2792,93 kr
 • För 3 pennor från Saxenda är priset: 3959,93 kr
 • För 4 pennor från Saxenda är priset: 5152,73 kr
 • För 5 pennor från Saxenda är priset: 5851,80 kr ( Du sparar 2240 kr )

Hur många pennor behöver jag för att fylla i min dos?

När du börjar köpa Saxenda online i Sverige beror antalet pennor som du behöver för att slutföra din dos på hur mycket medicin du tar varje dag. Följande scheman visar hur många pennor du behöver under den första månaden och hur du ska använda dem.

Saxenda

När får produkten inte användas?

Saxenda är inte lämpligt för barn under 18 år eller vuxna över 75 år. Använd inte denna produkt om du är allergisk mot liraglutid eller någon av de andra ingredienserna. Dela aldrig din Saxenda-penna med någon annan, även om du har bytt pennkanyl. Att dela en penna kan leda till allvarliga infektioner eller överföring av allvarliga sjukdomar. Använd inte denna produkt om du har :

 • Svår hjärtsvikt
 • ett allvarligt problem med magen eller tarmen som leder till försenad tömning av magen, även kallad gastropares.
  Inflammatorisk tarmsjukdom.

Rådgör med din läkare innan du köper Saxenda receptfritt i Sverige om du :

 • har njurproblem eller är i dialys
 • du har leverproblem
 • du har diabetes. Saxenda får inte användas som ersättning för insulin.
 • Du har svår smärta i övre delen av buken, särskilt på höger sida under revbenen. Om du går ner mycket i vikt kan du få gallstenar och inflammation i gallblåsan.
 • Du har en sköldkörtelsjukdom, inklusive sköldkörtelknutor och en förstorad sköldkörtel.
  Har hjärtklappning eller känner att hjärtat rusar i vila när du tar denna produkt.
  bli uttorkad, eftersom denna behandling kan leda till att du förlorar kroppsvätskor.

Har Saxenda några biverkningar?

Som alla läkemedel kan Saxenda-injektioner ha biverkningar, men det är inte alla som drabbas av dem. Om du får någon av följande allvarliga biverkningar när du tar liraglutid ska du söka omedelbar läkarvård:

 • Symtom på en allvarlig allergisk reaktion, t.ex. svårigheter att andas eller svälja, svullnad i ansikte, mun, tunga eller hals, snabb hjärtslag.
 • Symtom på bukspottkörtelinflammation, t.ex. svår och ihållande smärta i magen som kan sträcka sig till ryggen, ohälsa.

Vanliga biverkningar som du kan uppleva är:

 • Känner dig ohälsosam, är sjuk, har diarré eller förstoppning – dessa effekter försvinner vanligtvis inom några dagar eller veckor.
 • Mage- och tarmproblem, t.ex. matsmältningsbesvär, inflammation i magsäcken, magbesvär, smärta i övre delen av magen, halsbränna, uppblåsthet, flatulens, uppstötningar, muntorrhet.
 • Känner dig svag eller trött
 • Förändring av smaksinnet
 • Känsla av yrsel
 • Svårt att sova, sömnlöshet
 • Gallsten
 • Reaktioner på den plats där du injicerade nålen, t.ex. blåmärken, irritation, klåda, utslag.
 • Hypoglykemi kan ge symtom som kallsvettningar, blek och kall hud, huvudvärk, ökad hjärtfrekvens, illamående, hunger, synförändringar, sömnighet, svaghet, nervositet, ångest, förvirring, koncentrationssvårigheter och skakningar.
 • Ökning av enzymer i bukspottkörteln, t.ex. lipas och amylas.

För en fullständig lista över potentiella biverkningar av denna produkt, se bipacksedeln som följde med ditt läkemedel. Om du upplever dessa eller andra biverkningar ska du omedelbart informera din läkare eller apotekare.

Orsakar det biverkningar om man slutar med Saxenda?

Det finns för närvarande inga kända biverkningar av att sluta med Saxenda-injektioner för viktminskning. Du bör dock endast sluta ta denna behandling om din förskrivare, läkare eller apotekare har sagt åt dig att göra det. De hjälper dig att förbereda dig för att avsluta din behandling på ett så effektivt sätt som möjligt.

Hur man förvarar denna produkt

Innan Saxenda-pennan används för första gången ska den förvaras i kylskåpet vid en temperatur på 2-8 °C. Frys inte in. När du har börjat använda pennan kan du förvara den i 1 månad vid en temperatur under 30 °C. Du kan fortsätta att förvara pennan i kylskåpet om du vill. När du inte använder pennan ska du sätta på locket på pennan för att skydda den från ljus.

Saxenda

Använd inte produkten om det utgångsdatum som står på originalförpackningen har passerat. Förvara den utom synhåll och utom räckhåll för barn. När du har slutat använda pennan eller om det har gått en månad sedan du använde den första gången, ska du göra dig av med den på ett säkert sätt och vid behov använda behållarna för vassa föremål för nålarna. Om du är osäker på hur du ska göra dig av med denna produkt på ett säkert sätt, tala med din apotekare och be om råd. Apotekare kan också göra sig av med oanvända läkemedel på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Behöver jag ett recept för att köpa Saxenda online?

Du behöver ett recept för att köpa Saxenda billigt i Sverige. Vår partnerhälsovårdspersonal kan utfärda recept om de anser att denna behandling är lämplig för dig och ditt tillstånd. När du klickar på ”Se priset på Saxenda Överst på den här sidan ser du ett kort frågeformulär från vårdteamet för att hjälpa dem att förstå dina hälsobehov.

Precis som vid en personlig konsultation med din husläkare bedömer förskrivarna dina svar på frågorna och skriver ut ett recept på den behandling som de anser vara bäst för dig. Du kan sedan betala för din medicin och de skickar den snabbt och diskret förpackad.

FaQ om att köpa Saxenda i Sverige

Kan jag använda bantningspennan?

Saxenda Weight Loss Pen bör endast användas av vuxna över 18 år med ett BMI (Body Mass Index) på 30 eller mer och som tillhör kategorin överviktiga. Det kan också användas av vuxna med ett BMI mellan 27 och 30 som har viktrelaterade hälsoproblem som diabetes, högt blodtryck eller obstruktiv sömnapné (ett tillstånd som orsakar andningsproblem under sömnen).

Om du inte passar in i någon av dessa kategorier rekommenderas inte detta läkemedel för dig och du bör inte försöka använda det för viktminskning. Om du är osäker på ditt BMI kan du använda vår kalkylator nedan eller NHS BMI-kalkylatorn, som frågar dig om din längd, vikt och annan information för att beräkna ditt BMI åt dig.

Måste jag ändra min kost när jag använder dessa injektioner för viktminskning?

Du måste följa en lågkaloridiet och träna mer när du tar Saxenda-injektioner för viktminskning. Din läkare kommer att kunna ge dig ett kost- och träningsprogram som du kan följa tillsammans med dina viktminskningsinjektioner, vilket hjälper dig att få ut det mesta av din behandling. Programmet fungerar inte bara parallellt med din viktminskningsbehandling, utan hjälper dig också att göra livsstilsförändringar och utveckla goda vanor som hjälper dig att bibehålla din viktnedgång efter din behandling.

Hur mycket vikt kan man gå ner med Saxenda?

Hur mycket du kan gå ner i vikt med Saxenda beror på dina personliga förhållanden. För det första spelar din utgångsvikt en roll för hur mycket vikt du kan gå ner i vikt, liksom din nuvarande kost- och träningsrutin. När du börjar ta liraglutid kommer din läkare att registrera din startvikt och använda den för att övervaka dina framsteg under de första 12 veckorna av behandlingen.

Om du har ökat din dagliga dos till 3 mg liraglutid men inte har förlorat minst 5 % av din kroppsvikt under denna tid, är dessa injektioner förmodligen inte rätt behandling för viktminskning för dig. Med detta i åtanke kan du avgöra att om denna behandling fungerar för dig, kommer du vanligtvis att förlora minst 5 % av din ursprungliga kroppsvikt inom 12 veckor efter att du ökat till den maximala dagliga dosen på 3 mg per dag.

Om du är orolig för hur mycket du går ner i vikt när du tar detta läkemedel bör du prata med din förskrivare, läkare eller apotekare och be om råd.

Får jag använda ett bantningsläkemedel om jag är gravid eller ammar?

Du får inte köpa Saxenda utan recept i Sverige om du är gravid eller ammar. Denna behandling kan påverka ditt barn, så om du redan tar denna produkt bör du be din läkare eller förskrivare att avbryta behandlingen innan du försöker bli gravid. Det är för närvarande inte känt om ingredienserna i denna produkt kan passera över i bröstmjölk, så du bör inte använda den när du ammar eftersom den kan utgöra en risk för ditt barn.

Kan jag köpa Saxenda online i Sverige om jag har diabetes?

Du bör berätta för din läkare att du har diabetes innan du köper Saxenda online i Sverige för första gången. Du kan använda denna produkt för att gå ner i vikt, men din läkare kan behöva justera dosen av din diabetesmedicin.

Eftersom dessa injektioner påverkar dina blodsockernivåer måste din medicinering hanteras noggrant för att förhindra att dina blodsockernivåer blir för låga. Om din förskrivare godkänner att Saxenda är lämpligt för dig, bör du se till att du inte blandar ihop dina injektionsläkemedel och att du inte använder det tillsammans med GLP-1-agonister som exenatid och lixisenatid.